בהמשך לפנייתי לשר בנט התקבלה התשובה הבאה

בהמשך לפנייתי לשר בנט התקבלה התשובה הבאה ממשרדו:
דר' סילורה שלום רב,
תודה על פנייתך לשר הכלכלה, מר נפתלי בנט.
פנייתך הועברה ליועץ הכלכלי של השר אשר יעלה הדברים עם מנכ"ל המועצה לצרכנות.
לידיעתך
שא ברכה.
בכבוד רב,
ליאת טליה | עוזרת השר | משרד הכלכלה

לאור תשובת לשכת השר שלמטה , תגובתי היא:

אני שמח כי השר מטפל בנושא.
ברם, איני רוצה כי השר יהיה דוור שקיבל שאלה
ושואל את מנכ"ל המועצה לצרכנות –ואת התשובה יעביר לי.

אני העליתי נושא עקרוני ואני מצפה כי המשרד יללמד אותו –ינקוט עמדה
ורק אז – ידבר עם המועצה לצרכנות כדי להחליט על מדיניות שתביא תועלת לציבור,
חשיבות למועצה ויוקרה למשרד הכלכלה –יש כאן רק מרוויחים – – WIN WIN

חשוב מאד שגם לשר ולמשרד הכלכלה תהייה עמדה בנושא זה – מה עדיף? משפט או גישור?.

דוד