גובה האגרה שיידרש כדי להיכלל ברשימת המגשרים

גובה האגרה שיידרש כדי להיכלל ברשימת המגשרים

וועדת חוקה, חוק ומשפט ממשיכה בדיוניה ונראה, כי התקנות יאושרו טרם יציאת הכנסת לפגרה. הדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת על תקנות הגישור החדשות התקיים ב- 12/7/2017…

בין ההסכמות שכבר הוסכם עליהם בוועדה, הוא גובה האגרה שעל מגשר לשלם כדי להיכלל ברשימת המגשרים.

נקבע, כי מי שעומד באמות המידה הבסיסיות, יצטרך לשלם אגרה בסף 870 ש"ח ואז יוזמן להערכה מקצועית שתכלול ראיון ומערכת מבחנים שטרם הוגדרה.

הוסבר, כי האגרה יקרה  ( בהצעת המקור סכום האגרה עמד על 500 ש"ח ל- 3 שנים ) כיוון שהיא תכסה חלק מהעלויות של ההערכה המקצועית שתיעשה כנראה ע"י מכון חיצוני ולא ע"י הנהלת בתי המשפט.

טיוטת התקנות  אומרת שכל חמש שנים יצטרכו כל המגשרים לבקש חידוש רישומם ברשימת המגשרים.

הוער, כולל ע"י יו"ר הישיבה, שזה צעד מחמיר שאינו קיים במקצועות אחרים (כולל שופטים).

הנושא ידון שוב בישיבה הבאה של וועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת.

 

2 תגובות

  1. ציפי ברנוי

    האם התקנות נועדות להפוך את הגישור לפרופסיה או להשאיר את הגישור למתי מעט מחד, ולכל מאן דבעי מאידך?

  2. קיימת הצעת חוק שכבר הוגשה למזכירות הכנסת לצורך הפיכת הגישור מעיסוק למקצוע. ההצעה הוגשה ע"י ח"כ אורן חזן ונתמכת ע"י ח"כ מירב מיכאלי, שגם מסייעת בקידום תקנות הגישור. התקנות שיאושרו עד לסוף חודש יולי 2017 מתייחסות אך ורק למגשרים שייבחרו כדי להיות ברשימת המגשרים של בתי המשפט. ולא לשוק הפרטי.
    אך , אין ספק, כי בעל רישיון לעסוק בגישור יצליח להשיג לקוחות פרטיים יותר ממגשר שיהיה חסר רישיון כזה. זה הזמן לגופי הגישור להשקיע בפרסום ויחסי ציבור להטמעת הגישור בציבור בישראל. כוונתי – שילכו
    לגישור ולא ימתינו שבית המשפט יעביר את התיק לגישור.