גישור בין תרבויות….הודו כמשל.
לחיצת יד לשלום

גישור בין תרבויות….הודו כמשל.

אחד הנושאים בו מתמחים מגשרים במסגרת הקורסים להתנסות מודרכת בגישור -פרקטיקום

, הוא המפגש עם צדדים שהגיעו מתרבויות שונות , שלהם ערכים ייחודיים ופרשנויות לגבי המציאות.

בעקבות הביקור בישראל של ראש ממשלת הודו – אביא דוגמא לכך מתוך ספרם של יונתן שפירא ואורי בן-אליעזר, " יסודות הסוציולוגיה"

( הוצאת עם עובד -1989 ). מעמוד 26 בפרק שכותרתו : " פעילות גומלין סמלית".

" פרה בשוק, בעיירה הודית מסורתית, תוכל לנגוס כאוות נפשה מדוכנו של ירקן, וזה אף יהיה אסיר תודה לבוראו על החסד שעשתה עמו הפרה.

למותר לתאר בפני הקורא הישראלי את תגובתו של ירקן בשוק הכרמל בתל אביב על מעשה זה ואת גורלם של הפרה ובעליה"……

 

מסקנה: הכול יחסי…..גם סכסוך……מה שרואים משם לא רואים מכאן, וההיפך.!!!!!