הליך התקנת תקנות רשימת מגשרים – בעיצומו.

הליך התקנת תקנות רשימת מגשרים – בעיצומו.

הליך התקנת תקנות רשימת המגשרים מצוי בעיצומו, וצפוי להסתיים בחודש הקרוב – כך נודע ממקורות מוסמכים..

טיוטה עדכנית, פרוטוקולים וחומרי רקע ניתן למצוא בקישור שלהלן:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/Pages/CommitteeAgenda.aspx?Tab=3&FromDate=11%2f07%2f2017+00%3a00%3a00&ToDate=11%2f07%2f2017+23%3a59%3a59