הסכסוך בהדסה – זיהוי אינטרסים.

הסכסוך בהדסה – זיהוי אינטרסים.

בכל גישור המגשר מבחין בין עמדות, ההיבט הגלוי המבטא את הרצונות והשאיפות  של המעורבים לבין האינטרסים,

הסמוי, שהם הרצונות האמיתיים שיסייעו בהשגת הסדר , בהסכמה.

המגשר אליקים רובינשטיין, בוודאי משרטט לעצמו בימים אלה את מפת האינטרסים של כל הצדדים המעורבים.

אם ימצא אינטרסים משותפים בכמות גדולה מאשר אינטרסים מנוגדים -יהיה הסדר.

אם האינטרסים המנוגדים יגברו על המשותפים, לא יהיה הסדר והסכסוך יוחזר לשופטי בג"צ להכרעה שיפוטית.

על פי הבנתי, אלה האינטרסים שזיהיתי.

  1. ההורים הם בעלי אינטרס כפול. מחד -דאגה לכך שילדיהם יקבלו את הטיפול הרפואי המקצועי הטוב ביותר.                         מאידך, הם נוקטים עמדת נאמנות לרופאים המטפלים בילדיהם ומבינים, כי יהיה להם קשה   המשיך  ולעבוד במסגרת שנראית לרופאים עוינת.
  2. הרופאים, מבקשים לעבוד על פי הבנתם ובלי הפרעות שלהם שיקולים כלכליים , שמבחינתם הם שיקולים זרים כגון: רפואת מרפה שבצידה הכנסות כספיות רבות שיסייעו לבית החולים לצאת מהמשבר הכספי שבו הוא נתון. קשה לרופאים למצוא את עצמם שוב במסגרת בית החולים שבו הם יצאו חוצץ כנגד המנכ"ל, שהוא נאמן משרד הבריאות, הדירקטוריון של הדסה , המוביל את הרפורמה לשיקום בית החולים.
  3. המנכ"ל , מבקש לבסס את מנכלותו ואת ומדיניותו ללא הפרעות. ההיבט המקצועי שבגינו הרופאים יצאו במחאה – העברת מיטות ילדים במחלקות מבוגרים, נראה בעניו כמהלך שאינו פוגע במתן השרות הרפואי. יחד עם זאת, לאור הסערה הוא מוכן להתפשר ולהסכים לשינויים ככל שיהיו, ובלבד – שיוכר כמנהל החזק והכל יכול של בית החולים.
  4. הרעיון להקים מחלקה בהדסה, גם אם מורחבת ללא  כפיפותה למנכ"ל -נועדה לכישלון והיא מנבאת חיכוכים מנהליים רבים בעתיד, עד כדי שביתה נוספת אפשרי. כיוון שזה "כאילו" לבנות בית חולים קטן בתוך בית חולים גדול…….
  5. משרד הבריאות אינו יכול בפומבי לתמוך ברופאים כנגד המנכ"ל שזוכה באמון המשרד. ע"כ, הם  בסחרור של קבלת החלטות.

רק החלטה יצירתית תוציא את העגלה מן הבוץ.

דוד סילורה