התקנות שאושרו: מה נדרש ממגשר?

התקנות שאושרו: מה נדרש ממגשר?

מאת: ד"ר דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר/דרכים.
התקנות שאושרו ביום רביעי ה- 9 באוגוסט ואשר יפורסמו בקרוב ויהיו חלק מלקנות הגישור הכוללות, קובעות
את הקריטריונים להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט. אין התקנות מתייחסות למגשר בשוק הפרטי, ומשמעות הדבר,
שהגישור עדיין נחשב לעיסוק ולא למקצוע. ( לכן, יש על מה להיאבק)….
מה נדרש מגשר?
כל מגשר יהיה חייב להצהיר על 18 גישורם שערך. מגשרי משפחה יצטרכו להצהיר על 20 גישורים שערכו וכן, להציג 5 הסדרי גישור , כאשר שלושה מהן קיבלו תוקף של פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה..
מי שאינו עומד באמות מידה אלו, אבל הוא שייך ל-"דור הביניים", כלומר, הוא מגשר בפועל למעלה מ-7 שנים וצבר כ- 50 גישורים, יאושר כחריג.
שכר טירחת מגשר יישאר כשהיה -400 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ מכל צד ועד 3 צדדים, מכל צד. לא ייגבה שכ"ט מיוחד עבור כריכת הסדר גישור והוא ייכלל במניין השעות.

הבשורה היא, כי בוגרי פרקטיקום שגישרו ב- 6 תיקים, יוכלו הגיש מועמדות כדי להירשם ברשימת המגשרים של בתי המשפט.

האגרה: תשלום ראשון של 200 ש"ח לצורך הערכה מקצועית, ומי שעבר את ההערכה יוסיף 670 ש"ח לקבלת אישור סופי להיכלל ברשימות המגשרים של בית המשפט.

כאשר יפורסמו התקנות -נפרסם אותם כאן…