יום שני ה- 24/7/17- אישור תקנות הגישור.

יום שני ה- 24/7/17- אישור תקנות הגישור.

בישיבתה האחרונה של וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שתתקיים ביום שני ה- 24 ליולי, 2017 -יאושרו תקנות הגישור, לאחר

שנתקיימו בתוכנו 5 ישיבות….ובוים שני, הישיבה האחרונה והסופית.

אם לא יהיו תקלות של הרגע האחרון, אם לא תהייה התנגדות בלתי צפוייה, יאושרו התקנות וייכנסו לתוקף  3 חודשים לאחר אישורן.

עם אישור סופי של התקנות, הן יפורסמו באתר זה.

אישור התקנות יגרום לשני מסדרים. האחד -מסדר הדמעות, אלה שעבורם התקנת התקנות מהווה פגיעה כלכלית קשה .

והשני – אלה שהתקנות  שאושרו יחזקו אותם .

אין ספק כי אישור התקנות נותן תקווה להרבה  מגשרים חדשים שלא נכללו בעבר ברשימות המגשרים ועבורם, תהייה זו הזדמנות להיכנס לעולם הגישור.

על כולנו יהיה להסתגל למצב החדש שבו חוסר הבהירות מתחלפת בבהירות, והחלל הריק שליווה את הגישור מאז דצמבר 2008 ייסגר.

התקנות אינן הופכות את הגישור מעיסוק למקצוע, אלא -קובעת מי הם המגשרים שבית המשפט יעבוד איתם ולפי הידוע לי, מדובר הרשימה של עד כ- 400 מגשרים מקסימום.

זו ההזמנות לפתח את השוק הפרטי כדי לאפשר למגשרים שלא יכללו ברשימות, לעסוק בגישור.

וזה יהייה תפקידם  של גופי הגישור והגישור בקהילה , ובלבד -שישכילו לשתף פעולה למען הגישור וציבור המגשרים.