לשכת המגשרים -הרמת כוסית ואסיפה כללית

לשכת המגשרים -הרמת כוסית ואסיפה כללית

לשכת המגשרים בישראל מזמינה את חבריה

לאסיפה כללית שנתית

לאישור דוחות הכספיים  לשנת 2016

האסיפה תתקיים ביום ד' ה-13.09.2017 בשעה  17:00

ב"בית השחמט" רח' טאגור 26, רמת אביב

התוכנית :

17.00 – 17.30   התכנסות, כיבוד קל והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה

17.30 – 17.40  דברי פתיחה

17.40  – 18.00    דו"ח ועדת ביקורת : מר אורי בר-מעוז, יו"ר ועדת ביקורת

18.00  – 18.30   הצגת הדוחות הכספיים:   גב'  מירה ליבר,  סגנית יו"ר

מר  אילן קמיל , רואה החשבון

הצבעה לאישור הדוחות הכספיים

18.30 – 18.45   דו"ח יו"ר ועדת השתלמויות , מר אמיר אוחיון

18.45 – 19.00   דו"ח יו"ר ועדת אתיקה , מר טובי דנון

19.00 – 20.00  עדכונים : ד"ר ירון מאיר, יו"ר לשכת המגשרים בישראל

20.00 –           סיום האסיפה

האסיפה הכללית פתוחה לדברים והצבעה לחברי הלשכה בלבד.

הדוחות הכספים יהיו פתוחים לעיון החברים בסמוך למועד האסיפה .