מגשרי המהו"ת בחקיקה המתוכננת.

מגשרי המהו"ת בחקיקה המתוכננת.

בחקיקה המתוכננת להסדיר את נושא כשירות המגשרים, מתוכנן, כי כל מי שיירשם בספר המגשרים יהיה מגשר מהו"ת. ( מידע, היכרות ותיאום ). כלומר -אם כל בתי המשפט בישראל יחויבו להעביר תיקים מסכום של 50.000 ש"ח ומעלה לפגישה עם מגשר מהו"ת – כל המגשרים , בלי יוצא מהכלל יהיו מגשרי מהו"ת….

מגשרי המהו"ת הוותיקים , בבקשם להבין יותר וגם לשמור על מעמד מגשרי המהו"ת, הקימו מתוכם צוות המיצג רק את מי שחבר בצוות. ( אני למשל, כמגשר בצוות, הייתי חבר בו בעבר – אך אינו חבר בו בהווה).

נודע, כי  בשבוע שעבר התקיימה פגישה של נציגות מתוך הצוות היציג של מגשרי המהו"ת בלשכת שרת המשפטים. נושא הפגישה היה טיוטת תקנות רשימת המגשרים, ונכחו בה יועצות השרה וכן עו"ד נטלי לוי -מנהלת יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט..  הפגישה התקיימה ביוזמת הצוות היציג מתוך מטרה להאיר את עיני המשרד בדבר תיקונים הנחוצים לדעת מגשרי המהו"ת..

נמסר,  כי יועצות השרה היו קשובות – ולא רק מתוך נימוס, ויעבירו את המסרים לשרה עצמה.  יחד עם זאת ברור כי  נדרשת עוד עבודת שכנוע משמעותית אל מול ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת.

גם אתם, קוראי שורות אלה רשאים להעביר את הערותיכם לתקנות המוצעות לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, האמורה לדון בנושא במהלך חודש נובמבר, 2016.