"מלחמת" אחים/מגשרים. מי נגד מי?  דרושים : סליחה, שיתוף  ותיקון!!

"מלחמת" אחים/מגשרים. מי נגד מי? דרושים : סליחה, שיתוף ותיקון!!

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר גישור והדרכה.

קשה להאמין – אך, זו עובדה. גם בקרב מגשרים מתקיימים חילוקי דעות. האם ישכילו הממגשרים המאמינים בדו שיח ולא בדו-קרב, להתגבר על המחלוקות?

ומניין לי כי קיימות מחלוקות?  דואר אלקטרוני שקבלתי היום ובו כותב חבר – מגשר  ותיק   כדלקמן:

"הקונפליקט הזה מנוהל באופן מביש. אבקש להיות מוסר מרשימת תפוצה זו. שנה טובה וגמר חתימה טובה".

ובדואר אלקטרוני אחר, נכתב כדלקמן:"

ומגשרת אחרת כתבה:

."אני יושבת מהצד כבר שבועות וקוראת את החומר ואינני מאמינה שהוא נכתב על יד מגשרים

טלו קורה מבין עיניכם כך לא מתנהגים מגשרים. .תסתכלו במראה ותראו איך אתם נראים, תתנתקו

מהאגו ותתחילו לעבוד ביחד למטרה משותפת."

אנו דוחים את הניסיון לייצר דלגיטימציה לארגון המגשרים בישראל (ע"ר) ולוועד המנהל העומד בראשו,

ומתייחסים בחומרה למסכת ההטעיות שפורטה במסגרת זו".

על החתום:  ארגון המגשרים בישראל (ע"ר)

ןבדואר אלקטרוני אחר, נכתב משהו דומה -אבל שונה:

" אנו דוחים את הניסיון לייצר דלגיטימציה לפורום כפר סבא ולהחלטות שהתקבלו על ידו, ומתייחסים בחומרה להתנהלות ועד העמותה ולמסכת ההטעיות שפורטה במסגרת זו"

על החתום: .  ארגון המגשרים – פורום כפר סבא

בשני המיילים, כמעט בסגנון זהה נכתב:

" שעריו של הארגון היו ונותרו פתוחים בפני אלה החפצים בעשייה ללא תנאי ובלא העדפה.

הנכם מוזמנים להצטרף כחברים וכשוחרי גישור, ולקחת חלק בפעילות הוועדות וצוותי העבודה של הארגון למען קידום הגישור כפרופסיה.

    רצ"ב אמנת הארגון ובקשה להצטרפות הכוללת קריטריונים לקבלה כחבר / שוחר גישור.

 

באמנה, ( פורסמה בנפרד באתר זה ) מצהיר כל מי שמבקש להתקבל על  סעיף שבו כתוב , בין הייתר, שעל המצטרף: " להפסיק חברותי ו/או לא להצטרף לכל עמותה או גוף אחר שמטרתו להיות ארגון מייצג של המגשרים בישראל".

שאלה: האין הסעיף פוגע בחופש הבחירה של המגשר?  מדוע מגשר לא יוכל להשתייך לארגונים שונים ומגוונים, שיפעילו תוכניות לימוד והשתלמות מקצועיות ?

תמיד יש מקום להקים גוף גג -גוף על , המורכב מנציגי כל הארגונים, כולל לשכת עורכי הדין, כדי לגבש עמדה אחידה בנושאי מדיניות -ואך ורק מדיניות…ולייצג את מגשרי ישראל בנושאי מדיניות וחקיקה.

המחלוקת הנ"ל – שאין יודע מי נגד מי,  רק מחזקת ארגונים קיימים אחרים  שבודאי, אומרים לעצמם : צדיקים -מלאכתם נעשית בידי אחרים……

כנראה, שלא נזכה לגוף מאוחד ומייצג של מגשרי ישראל…. חבל!!!!

אולם, יש עוד הזדמנות -לקיים גישור בין כל הפועלים בעד והפועלים נגד  – לקיים  הליך גישור , לזהות את האינטרסים של הצדדים, לנסות להגיע להסכמה, כדי לדבר בקול אחד לממסד – משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט.

הפיצול בקרב המגשרים מאפשר למחוקק לחוקק את תקנות הגישור, מבלי להתחשב במגשרים שאינם מדברים בקול אחד והם מפוצלים…ולכן, גם חלשים…

אולי יום הכיפורים הקרב, עונת הסליחות, תביא תבונה בפני הפעילים המובילים ותובילם  להידברות , לחיצ ידיים ושלום……

שנה טובה וגמר חתימה טובה.