סכסוך: עדלאידע או עידלאידע?

סכסוך: עדלאידע או עידלאידע?

סכסוך קהילתי בבית הספר  העירוני ז' ביפו, בית הספר הדו-לשוני בו לומדים יהודים וערבים כאחד.

לקראת חג הפורים תשע"ו, החליטו בבית הספר לקיים את התהלוכה המסורתית לפורים. כדי לשוות לחג הפורים אופי פורימי -היתולי שיענה על הרכב אוכלוסיית התלמידים בבית הספר, קבעו המארגנים ששם התהלוכה יהיה: עיד-לא -ידע.

המארגנים הופתעו מהתוצאה שלא תאמה את רעיון בית הספר ועקרונו הבסיסי, לציין את חגי כל שלוש הדתות -יהודית, נוצרית ומוסלמית.

התוצאה של המחלוקת:

חלק מהתלמידים היהודים לא השתתפו בתהלוכת העדלאידע של בית הספר משום שהוא שונה ל-עידלאידע.  אחת התלמידות הצהירה ל "ידיעות תל אביב"  ע"י מירב שלמה-מלמד   ( עמוד 30 בגיליון יום ה-23 מרץ, 2016 תחת הכותרת "חג ומועד" ) כי " נרשמתי לבית ספר יהודי והוא הפך לערבי. החלטנו שלא להשתתף. שהערבים יחגגו את החג שלנו לבד".

אם אחת התלמידים: " לקחו את החג שלנו והפכו את השם שלו לגימיק. הערבים יכולים להצטרף להיות חלק מהחג שלנו, אבל שאנחנו נצטרף ונהיה חלק מהחג שלנו שהפכו לו את השם?"

ואם לתלמידה ערבייה הגיבה: " אני מזועזעת מהגזענות, מהיחס המשפיל והפוגע כלפינו. אנו במצב בלתי אפשרי. הרי אנחנו רוצים ללמוד ולחיות יחד בשלום ואין שום סיבה להתנהגות בצורה כל כך פוגענית".

מה דעתכם? ניתן לגישור?

משרד החינוך הסביר, לאחר בדיקתו כי : " כל הפעילות החברתית בבית הספר משותפת ליהודים ולערבים כאחד. השלט עדלאידע שונה ברוח פורימית, כך שיתאים גם לשפה הערבית, ובכל מקרה לא הייתה כל פגיעה בצביון חג הפורים או בתהלוכת העדלאידע  שצעדה ברחובות העיר.

מנהל בית הספר שוחח עם ההורים שנפגעו והתנצל בפני כל מי שנפגע.