תהיה יצירתי – חשוב מחוץ למסגרת, הן בגישור והן בחיים