רשלנות בגישור…….

רשלנות בגישור…….

 

 

על אף הכתוב בהסכם המצוי שבתקנות הגישור, לפיהן -בעלי הדין לא יזמינו את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה -קיימת אחריות על המגשר המקצועי לגשר במקצועיות -כי אחרת, זו יכולה להיות עילה לתביעה משפטית על רשלנות מקצועית.

מהי רשלנות מקצועית?

""עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות;

ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה". (סעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

הרבה שנים חברות הביטוח מנסות למכור פוליסות ביטוח מקצועי למגשרים. בד"כ -נענים להם עורכי הדין המבטחים עצמם בלאו הכי, ומוסיפים ליד התואר עורך דין את התואר מגשר.

ברם, מגשרים שאינם עורכי דין בד"כ, אינם מבטחים את עצמם…

נכון להיום, לא הוגשה תביעה משפטית כנגד מגשר על עבודה רשלנית או חוסר מקצועיות – למזלם של אלפי בוגרי קורסי גישור ופרקטיקום…..