שביתת העוזרים המשפטיים משפיעה גם על הגישור

שביתת העוזרים המשפטיים משפיעה גם על הגישור

היום, יום חמישי ה- 20 אפריל, 2017  החלה שביתה של העוזרים המשפטיים במערכת בתי המשפט.  

האחראים לנושא מהו"ת  בבתי המשפט השובתים, לא יטפלו במהלך השביתה בבקשות שיופנו אליהן.

על כן, השביתה, בעקיפין , פוגעת גם  בנושא הגישור.

תקוותנו, כי השביתה תסתיים בהקדם .

נוכל להציע לשובתים לקיים הליכי גישור  בנושא שלהם -הוא יהיה עדיף מכל בחינה שהיא.