תקנות הגישור אושרו סופית בוועדת חוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל

תקנות הגישור אושרו סופית בוועדת חוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל

ד"ר דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר /דרכים -מרכז גישור והדרכה.

הגישור נכנס לעידן חדש, עידן בו הנהלים ברורים מאד.
תקנות הגישור אושרו סופית ע"י וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

האישור ניתן בישיבת הוועדה שהתקיימה ביום רביעי, ה-9 לחודש אוגוסט, 2017

עכשיו – תתחיל הפעילות האמיתית וכמובן, הביורוקרטיה הכרוכה בה.