תקנות הגישור – פשרה

תקנות הגישור – פשרה

תקנות הגישור שהתקבלו בוועדת חוקה, חוק ומשט עוברים עכשיו תהליך של ניסוח במשרד המשפטים.

לאחר מכן -תקנות מינוי מגשר ישולבו בתקנות בתי המשפט -גישור.

הרהרתי בתוצאות הדיונים בכנסת והתרשמותי היא, כי לא התקיים בוועדת חוק דיון מקצועי מעמיק.

אלא –  הדיונים בוועדה, כך התרשמתי,, היה סוג של פשרה בין עמדות שהושמעו ע"י  בעלי אינטרסים רבים..

שאלתי בנושא  אחד מראשי המגשרים שהשתף בדיונים והוא אישש את הרגשתי. לדבריו, רוב חברי הכנסת

אינם יודעים מהו גישור. למעט ח"כ מרב מיכאלי שהייתה עם יידע ורקע.

אין ספק, כי השלכות  דיוני פשרה אלה, ישפיעו על כולנו בעתיד לבוא.

מאידך -מוטב תקנו בלתי מושלמות מאשר החלל הריק שהיה מנת חלקנו מאז ביטולם בשנת 2008…

תקוותנו, כי משרד המשפטים ימהר לנסח את התקנות ולהביאם לידיעת ציבור המגשרים והציבור בכלל.