2 תגובות

  1. אבן הדרך הראשונה ביישומן של התקנות היא מינוי ועדה מייעצת.

  2. יש !!!!!

    שוש איש

    24 אוקטובר 16:58