איגרת ראשונה – סילפר

גולשים
יקרים שלום

ביהדות יש פסוק האומר: כל המתחיל, אומרים לו גמור…

ואיגרת זו , הנשלחת לכם מטעמי כמנכ"ל סילפר –גישור והדרכה היא גם  התחלה.

כי נפרדתי מסולחה ( "גמור" ) אבל, ממשיך
איתכם את הקשר ( "מתחיל").

כאשר התחיל הגישור בישראל הוא נקרא בחקיקה
"פישור"  ועל בסיס זה פירשתי את השם סילפר
כראשי תיבות של "סילורה עושה פשרה" או "פשרות"

כי כתוב במקורות " מצווה לומר
לבעלי דין  בתחילה, בדין אתם רוצים או בפשרה?

אם רצו בפשרה – עושין ביניהם פשרה.
וכל בית דין שעושים פשרה תמיד – הרי זה משובח.

ועליו נאמר: משפט שלום ושפטו בשעריכם". (סנהדרין כ"ב ( ד').

באתר החדש , אקדיש את עיקר תוכנו לקידום מרכז בגישור
סילפר וצוות המגשרים

שהצטרפו אליו, הן לגישור והן להדרכה בדגש על מקצועיות
הגישור ומקצועיות ההוראה.

ותודה  על נאמנותכם
לקידום הגישור בישראל.

 קריאה מהנה

 דוד