Author Archives: david silvera

התמודדות עם בעלי אישיות לעומתית בגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. התהליך המבוצע באופן המתואר לעיל, גורם לצדדים להיות ממוקדים בהעלאת השאלות הרלבנטיות, מתן תשובות, איסוף נתונים ומידע, בדיקת האופציות ושקילת תוצאותיהם ואז חזרה חלילה על המהלכים האלה, עד שמושג הפתרון המיוחל. העיסוק הזה של הצדדים, שהמגשר, בשונה מהגישור המקובל, מתחיל בו בשלב מוקדם של הגישור, יש בו כדי לתעל את הצדדים לעסוק בעתיד ולמנוע מהם לעסוק בסיפורי העבר, בהאשמות הדדיות ובהטחת ביקורת בנוגע לסיבות לסכסוך. קראו עוד »

חברי הוועד הנבחר של לשכת המגשרים

מאת" דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה.להלן שמות חברי הוועד הנבחר של שלכת המגשרים בישראל, כפי שקבעה וועדת הבחירות בראשותו של לב קפליוק, בתום ספירת הקולות בבחירות החשאיות שנערכו ביום שלישי ה- 14 ספטמבר , 2016 קראו עוד »

תוקף של פסק דין -לא בכל מחיר…..

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. 14. הנה כי כן, נמצאנו למדים שאף במקרה שבו הסכם הגישור כבר נחתם, ואף אם הוא כולל בתוכו סעיף מפורש שבו מבקשים הצדדים לתת לו תוקף של פסק דין, בכל זאת רשאי צד שנמלך בדעתו לבקש שלא להגישו לאישור בית המשפט, ובית המשפט לא יתעלם מכך. 15. לשם מתן תוקף, לא די בכך שהצדדים חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי ולאחר הבנה של משמעותו. אכן, ייתכן שדי באלה על מנת לומר כי ההסכמות שבין הצדדים השתכללו לכדי חוזה, אך לא די בהם לשם מתן תוקף של פסק דין לאותו חוזה, מפני שלשם כך, צריך בית המשפט לדעת שגם הבקשה למתן תוקף הוגשה על דעת כל הצדדים. יודגש שוב: אי מתן התוקף, אין בו כדי לגרוע מן ההסכמה החוזית שעליה חתומים הצדדים, ואם יעמוד מי מהם על קיומה של הסכמה חוזית זו, הוא יהיה רשאי להגיש בקשר אליה תביעה חוזית, נפרדת ועצמאית מההליך דנן שבמסגרתו נחתם ההסכם, כאמור לעיל. קראו עוד »

13 ספטמבר -בחירות להנהלת לשכת המגשרים בישראל

מאת: דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. להלן לוח הזמנים לאותו מפגש : 17:00-17:20 התכנסות וכיבוד קל 17:20-17:45 דברי יו"ר הלשכה, 17:45-18:30 הדו"חות הכספיים: דברי הגב' מירה ליבר, סמנכ"לית כספים מר אוסי זלוצובר, רואה חשבון דברי ד"ר ירון מאיר, יו"ר ועדת ביקורת שאלות והצבעה 18:30-18:45 דברי יו"ר ועדת הבחירות, מר לב קפלונוב 18:45-20:00 בחירות ( הצבעת חברים ) לוועד הלשכה קראו עוד »

האם חלוקת העוגה צודקת?

Moderate: "I have MADE MY JUDGEMENT. The truth always lies somewhere in the middle. Bob should have three quarters of the cake and Alice should have a quarter." Alice: "WHAT?" Bob: "So shrill!" קראו עוד »

הזדמנויות למגשרים ישראלים באומות המאוחדות

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. ישראל חברה באומות המאוחדות ופעילה בו. תפקיד האו"מ לקדם את השלום בעולם ולהתערב במשברים בינלאומיים. האו"מ אימץ את שיטת הגישור וחלק גדול מעובדיו עברו הכשרה בגישור. גם הזדמנויות לעסוק בתפקידים שכישורי הגישור נדרשים בהם, מתפרסמים ע"י האו"מ מידי פעם לפעם. להלן רשימת "דרושים" מטעם האומות המאוחדות למגשרים..... קראו עוד »

פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. אינני מעז לשים עצמי בנעליה של כב' השופט פרוקצ'יה, אולם אם בסיטואציה עובדתית בה היו המבקשים עומדים בתנאי התקנון, נדמה לי, שגם בהעדרו של סעיף מקביל לסעיף 5 שבחוק הבוררות, בדברי החקיקה המתייחסים לגישור, יש מקום לסברה שהשופטת המלומדת הייתה אמנם מקיימת את עיכוב ההליכים עליו פסק ביהמ"ש דלמטה, כפי שאמנם הייתה פסיקתה שם בפועל, אלא שלא ע"מ לקיים הליך של בוררות, כמתחייב מסעיף 5 הנ"ל, אלא לשם קיום הליך גישור תחילה. האם זו משאלת ליבו של הכותב או החלטה ששורשיה בהיגיון משפטי?". קראו עוד »

גישור – אתגר החינוך

מאת" דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. החינוך מקנה יידע ודעת. הוא מטפח כישרונות בתחומי החשיבה והחקר, האומנות והספורט. הוא מכשיר לחיי חברה, למילוי תפקידים ולמנהיגות ויחד עם זאת , הוא בראש ובראשונה מקנה ערכים, שהם תפיסות יסוד על הרצוי, על הטוב, הנעלה, הנאצל והקדוש.".... והשאלה שלי כמגשר - ומה אם ייווצרו קונפליקטים כתוצאה מערכים מנוגדים? על כן -תקוותי כי בעתיד הגישור יהפוך להיות חלק מתוכניות החינוך של כל בתי הספר בישראל באישור משרד החינוך. קראו עוד »

מחידושי החשיבה הגישורית

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. הסדר הגישור שיושג בסופו של דבר – הוא החשוב, ולא הדיבורים המרגיזים הנשמעים עתה. * לעיתים זה לוקח זמן וצורך איפוק אבל בסופו של דבר ההסדרים - מושגים. * עם אנשים שכאלה זה עשוי לקחת יותר זמן (במיוחד עם הצד השני מזוהה כבעל אישיות לעומתית עוצמתית), אבל בסופו של דבר הסדר הגישור – יושג. * העובדה שהוא תוקף אותי אישית – תערער רק מי שאין לו שליטה עצמית – ולי יש. * אני לא צריך להגן על עצמי או להוכיח את עצמי בפניו – כל עוד אני בסדר עם עצמי. קראו עוד »

שינוי מקל בתקנות הגישור הכללי

מאת: דר' דוד סילורה, מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. (1) הוא בעל תואר אקדמי בוגר או תואר אחר מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שיחידת הגישור שוכנעה שהוא שווה ערך לתואר אקדמי ; (2) הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו; (3) הוא עבר הכשרה כללית בגישור; (4) הוא השתתף בתכנית התנסות מודרכת בגישור; (5) הוא ניהל עשרה הליכי גישור בחמש השנים האחרונות לפחות, וצירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל וכן תיעוד של שלושה הליכי גישור שהביאו להסדרים אלה, והכל ללא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים; (6) הוא עמד בהערכה מקצועית; (7) לעניין ישיבת גישור המתקיימת בעקבות פגישת מהו"ת- הוא התחייב ששכר הטרחה שהוא דורש אינו עולה על שכר הטרחה המרבי לפי התוספת הראשונה. קראו עוד »