Author Archives: david silvera

שנה טובה תשח"ע – איגרת סילפר

לדוד שלום רב, ראשית אברך אותך באיחולי שנה טובה, בריאות והמשך הצלחה בכל מעשיך. דבריך באיגרת מרשימים ומעודדים אילו ידעתי על הקמת לשכת מגשרים, בשמחה הייתי מגיע להרמת כוסית. לסיום, אני תקווה גדולה, כי עד המועד המשוער למימוש התקנות, לא תתחלף הממשלה, כפי שחוויתי בעבר בנושא של הפסקת פגיעה בזכויות של נכי צה"ל קשים שנדונה בוועדת משנה חוץ וביטחון בכנסת, שקבעה לאחר כשנתיים של דיונים, שיש לתקן הפלייה משמעותית בין קבוצות נכי צה"ל 100%+ נכות בשנת 2011 ובמהלכה מסרתי עדות, אך לצערי הרב הוחלפה הממשלה ומסקנות הוועדה הושלחו לפח!!! דוד היקר יישר כח!!! בברכה, מרק קראו עוד »

קרן קרב מתקצבת גישור בחינוך.

מאת: ד"ר דוד סילורה – מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה +דרכים -בי"ס לימודי גישור בסיסי ומתקדם. תכנית קרב למעורבות בחינוך פועלת לשינוי חינוכי- חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פיתוח, יצירה, ניהול והפעלה של שיעורים ופעולות  העשרה מגוונת . התכנית  פועלת בכ-118 רשויות, כ-705 בתי ספר יסודיים וחט"ב, 2300 גני ילדים, ומגיעה לכ-300,000 ילדים וילדות ... קראו עוד »

לשכת המגשרים -הרמת כוסית ואסיפה כללית

לשכת המגשרים בישראל מזמינה את חבריה לאסיפה כללית שנתית לאישור דוחות הכספיים  לשנת 2016 האסיפה תתקיים ביום ד' ה-13.09.2017 בשעה  17:00 ב"בית השחמט" רח' טאגור 26, רמת אביב התוכנית : 17.00 – 17.30   התכנסות, כיבוד קל והרמת כוסית לכבוד השנה החדשה 17.30 – 17.40  דברי פתיחה 17.40  – 18.00    דו"ח ועדת ביקורת : מר אורי בר-מעוז, יו"ר ועדת ביקורת 18.00  ... קראו עוד »

מהו גישור מוצלח?

האם הליך הגישור נחל הצלחה? / מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר  1 ספטמבר, 2017 את השאלה שבכותרת למאמר הזה עורר [1]Oran Kaufman במאמרו-  "[2]"On What Level Are We Mediating?,  כשכוונתו הייתה לשאלה כיצד תימדד הצלחה בגישור. לשאלה עצמה יש מספר רמות ובודאי מספר תשובות, כגון – הצלחה למי? הצלחה עבור הצדדים, אינה בהכרח הצלחתו של המגשר, שעה שהצלחה עבור המגשר ... קראו עוד »

תקנות הגישור – פשרה

תקנות הגישור שהתקבלו בוועדת חוקה, חוק ומשט עוברים עכשיו תהליך של ניסוח במשרד המשפטים. לאחר מכן -תקנות מינוי מגשר ישולבו בתקנות בתי המשפט -גישור. הרהרתי בתוצאות הדיונים בכנסת והתרשמותי היא, כי לא התקיים בוועדת חוק דיון מקצועי מעמיק. אלא –  הדיונים בוועדה, כך התרשמתי,, היה סוג של פשרה בין עמדות שהושמעו ע"י  בעלי אינטרסים רבים.. שאלתי בנושא  אחד מראשי המגשרים ... קראו עוד »

תקנות הגישור התקבלו – איך ממשיכים מכאן?

במסגרת הרשימה ייכללו פרטים אודות המגשר, לרבות מקצועו והתארים האקדמיים שברשותו, הנושאים שבהם הוא מתמחה, אזורי פעילותו והשפות שהוא דובר. 5. על מנת להשלים את המהלך הכולל, צפוי תיקון נוסף לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993, שתכליתו להתאים את תקנות הגישור להסדר החדש. קראו עוד »

מה בתקנות מינוי מגשר?

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ד') את תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016. התקנות נועדו להסדיר את רשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט בבואם להפנות מתדיינים להליכי גישור במסגרת הליכים משפטיים. התקנות קובעות מהם תפקידי הוועדה המייעצת לשר המשפטים בנוגע לרשימת המגשרים, את תנאי הסף הנדרשים ממגשר (כשירות, השכלה, כישורים וניסיון). בהתאם לכך, ייערכו שלוש רשימות של מגשרים- מגשרים כללי, הכוללים את מגשרי מהו"ת, מגשרי בית משפט לתביעות קטנות ומגשרי משפחה. יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "היום צעדנו צעד גדול בתחום חשוב מאין כמוהו לשלום בית ולייעול המערכת המשפטית. זה היה תחום פרוץ ללא הגדרות ברורות, ועכשיו אישרנו תקנות שמסדירות איך המערכת תתנהל. יש פה הרבה חדשנות ונעשה פה מעשה גדול. אנחנו יוצאים לדרך חדשה שיהיה לנו המון בהצלחה" קראו עוד »

התקנות שאושרו: מה נדרש ממגשר?

מה נדרש מגשר? כל מגשר יהיה חייב להצהיר על 18 גישורם שערך. מגשרי משפחה יצטרכו להצהיר על 20 גישורים שערכו וכן, להציג 5 הסדרי גישור , כאשר שלושה מהן קיבלו תוקף של פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה.. מי שאינו עומד באמות מידה אלו, אבל הוא שייך ל-"דור הביניים", כלומר, הוא מגשר בפועל למעלה מ-7 שנים וצבר כ- 50 גישורים, יאושר כחריג. שכר טירחת מגשר יישאר כשהיה -400 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ מכל צד ועד 3 צדדים, מכל צד. לא ייגבה שכ"ט מיוחד עבור כריכת הסדר גישור והוא ייכלל במניין השעות. הבשורה היא, כי בוגרי פרקטיקום שגישרו ב- 6 תיקים, יוכלו הגיש מועמדות כדי להירשם ברשימת המגשרים של בתי המשפט. קראו עוד »

מרכזי גישור בקהילה יקבלו תיקי תביעות קטנות

מאת: ד"ר דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר/דרכים. התקנות למינוי מגשר שאושרו ביום רביעי ה-9 לאוגוסט, 2017 כוללים בתוכן חידוש מרענן. החידוש הוא שמרכזי הגישור בקהילה יהיו רשאים לקבל תיקי תביעות קטנות לצורכי גישור. לאחר דיונים ארוכים ועבודה מאומצת וממושכת של התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בשיתוף עם תוכנית גישורים מוזאיקה, נקבע כי מרכזי הגישור בקהילה ייחשבו לגופים מקצועיים הרשאים ... קראו עוד »