אורחים כותבים

בית המשפט העליון מחזק את רעיון הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. ומכאן נביא כלשונה את עיקר פסיקתו של ביהמ"ש בערעור דידן: " באשר לתוכן ההסכם, כאמור, המערערת טוענת שמחמת שיקולי צדק ומוסר יש לבטל את ההסכם, שכן תנאיו, ובעיקר הסכום החודשי שנקבע ופקיעת חובת התשלום בהגיעה לגיל 65, אינם מספקים מענה הולם לצרכיה. ואולם, על-אף שייתכן כי תנאי ההסכם אינם מטיבים עם המערערת, דין הטענה להידחות. קיים אינטרס ציבורי בקיום הסכמים, ובכללם הסכמים שנכרתו בגדרה של התדיינות משפטית, כאשר סופיות הסכם הפשרה ומימוש ציפיות הצדדים מההליך מאפשרים לבעלי-דין רבים לפנות לדרך זו על-מנת לסיים את ההתדיינות בעניינם.....על אחת כמה וכמה הדבר נכון כאשר מדובר בהסכם שנחתם במסגרת הליך גישור קראו עוד »

מיהו מגשר טוב? -חלק ב' + ביקורת ותובנות

אני מבקש לסיים בציטוט מדבריו של - David Bloomfield[9] בראיון בו הוא נשאל מיהו מגשר טוב, הוא עונה – גישור הוא גם אומנות וגם מדע. הצד המדעי הוא ביישום הכישרון הגישורי – בדרך שבה המגשר מנהל את ההליך, כיצד הוא מאפשר דיאלוג וכן הלאה. לא קיימת לכך הגדרה אחידה ועקבית. ואילו האומנות באה לידי ביטוי במגשר האינדבידואלי ובאישיותו. והאינטרקציה בין המדע והאומנות הם שמגדירות את המגשר הטוב. קראו עוד »

מיהו מגשר טוב? ( חלק א')

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר מצוות סילפר - מרכז גישור והדרכה. כפי שעולה מתשאולם של כמה עשרות מגשרים ותיקים ומנוסים מגיעים עורכי המחקר למסקנה, המבוססת על דעת מרבית הנשאלים(60%) - שהתכונה החשובה ביותר להצלחתו של המגשר, הינה יכולתו לזכות באמונם של הצדדים המגושרים (confidence) ואת זאת משיג המגשר הטוב באמצעות יצירת יחסי קרבה (rapport) עימם. לפי תוצאות המחקר דנן, תכונה זו חשובה אף יותר, מהשאלה באיזה טכניקות ושיטות גישור נוקט המגשר, לאיזה אסכולה גישורית הוא משתייך או הרקע הג'נדרי, האתני או המקצועי הנבדל, שממנו הוא בא. קראו עוד »

הגישור נקלע למבוי סתום ?

קיימת גישה אחרת הגורסת, שעל המגשר לפעול להסרת כל תחושה של לחץ ומתח מהצדדים בהליך הגישור. לחץ זמן יכול לגרום למגושר לסרב לפתרון, שללא ספק היה יכול להיות מטובתו להסכים לו. מסיבה זו על המגשר להבטיח, שלצדדים יש כל הזמן הדרוש להם לשקול את ההצעות שלפניהם ואת טיוטות ההסכם. במקרים בהם הדבר נראה נחוץ, יהיה זה צעד נבון מצד המגשר להכריז על הפסקה, שתאפשר לעכל את התמונה שהתקבלה במהלך ישיבת הגישור ולהתרגל לרעיונות שעלו בה. בטקטיקה זו יש לנקוט גם בכדי למנוע החרפה של חילופי דברים קשים בין הצדדים. כאשר אין מתחים רבים מדי בין הצדדים יכול המגשר לאפשר לבעלי הדין לשוחח ביניהם ללא נוכחות עורכי דינם, ככל שהוא מקבל לכך את הסכמת כל המעורבים בהליך. קראו עוד »

אתיקה בגישור מזווית ראות של מגשר

כפי שעוד ניווכח להלן, אימוץ גישה מעשית לאתיקה בגישור מחייבת את המסקנה, שעריכת פשרות בין ערכים אתיים מתחרים הינה חלק בלתי נפרד מהתהליך הגישורי. לעיתים קרובות הצורך לעזור לצדדים מסוכסכים לענות על הצרכים וליישב את האינטרסים שלהם, מחייב ויתור על ערך אתי מסוים. כך, למשל, ויתור על אובייקטיביות מוחלטת של המגשר, כאשר יש צורך בהגנה על צד חלש או פגיע, דבר שהוא לעצמו ערך גישורי חשוב. ויתור כלשהו על הוראה אתית אחת, יכול שיהיה הדבר האתי ביותר לעשותו. גישה זו אומצה גם ע"י מוסד יישוב הסכסוכים האמריקאי (American Bar Association & American Arbitration Association –ראה הערת שוליים להלן), שמכירה בעקרון זה, בקובעה (סעיף 1. A), שבנסיבות המתאימות, שומה על המגשר לאזן בין עצמאותו של מגושר לקבל החלטה, לבין חובת המגשר לנהל הליך גישור איכותי ומועיל. קראו עוד »

איזכורים בסיסיים ועצות עבור המגשר המתחיל את דרכו בגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני – מגשר.  מדי מספר חודשים סילפר גישור והדרכה מודיעה על סיומו של קורס פרקטיקום נוסף וקבוצה של מגשרים ומגשרות חדשים יוצאת לדרכה. שש העצות שעליהן נעמוד במאמר זה, הינן בבחינת לחם חוקם של מגשרים ותיקים, אבל הן מהוות אבני דרך מועילות עבור המגשרים שעתה זה עלו על הדרך הגישורית וטוב שיהיו להם תמיד כנר לרגליהם. הוראת ... קראו עוד »

"גישור בוררות" – אין חיה כזו.

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר מצוות סילפר -מרכז גישור והדרכה.  מבלי לפגוע בכבודה של ערכאת בימ"ש כלשהי, לעיתים, ההחלטות שיוצאות מלפני השופט הן שגויות ולוקות לא רק בשגיאה משפטית אחת אלא בכמה וכמה. נוכח מקרים שכאלה, לא נותר לנו אלא להתנחם בעובדת קיומה של ערכאת הערעור ואף יותר מערכאה אחת. ובהערת אגב אוסיף, שזו, לדעתי, הסיבה העיקרית מדוע הבוררות בישראל ... קראו עוד »

ג"ונתן לקס: אורח ארגון המגשרים בישראל , באסיפה הכללית מיום 29 מרץ, 2015

הרצאתו של : Mr. Jonathan Lux[1], Mediator, Arbitrator& Barrister, Stone chambers, England , שנישאה בפני האסיפה הכללית של ארגון המגשרים בישראל (ע"ר) ביום 29.3.2015, במוזיאון הרצלילנבלום. תורגם ונערך ע"י עו"ד גיורא אלוני – מגשר בצוות סילפר – מרכז גישור והדרכה. הרקע האישי של המרצה משך 37 שנה פעל המרצה כעורך דין במשרד עורכי דין שהתמחה בתחום המשפט הימי-מסחרי, שהנהלתו הראשית ... קראו עוד »

הכורח בהתבוננות עצמית של המגשר בניהול גישור מול צדדים קשי עורף

מאת: עו"ד גיורא אלוני – מגשר בצוות סילפר – מרכז גישור והדרכה. הקדמה. על הצורך המוטל על המגשר להגיע לאיזון – מיקוד שליטה פנימי, עמד המגשר עו"ד יונתן נפתלי באופן מעמיק, מובן וממצה בספרו "מעשה הגישור",  (ראה פרק 2 שם). לא יכולתי שלא להיזכר בפרק הזה, כאשר הובאו לדיון בפני קבוצת מגשרים עובדות הרקע של גישור (אמיתי) שבו הצדדים המעורבים ... קראו עוד »

השפעתן של שאלות מיסוי על תוצאות הסדר הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר בצוות סילפר – מרכז לגישור והדרכה. 20.2.2015 על המגשר והצדדים להיות מודעים למעורבותן והשפעתן של שאלות מיסוי על הסדר הגישור שעליו הם חותמים בתאריך 7.12.2014 פרסמתי מאמר תחת הכותרת "תנאים וניסוח הסדר הגישור ייקבעו את חבויות המס על תשלומים שיתבצעו על פיו[1]. ושוב מגיע לשולחני פס"ד, שעניינו הסדר גישור ושאלות המס שמתעוררות בעקבותיו. במקרה הזה, ... קראו עוד »