הודעות וארועים

דיון בתקנות הגישור בחודש מאי -2017

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה ודרכים -בית ספר ללימודי גישור בסיסי ומתקדם. ביום 6.3.17 התקיים בוועדת חוקה חוק ומשפט דיון ראשון בטיוטת תקנות רשימת המגשרים. במסגרת הדיון הוצגו העקרונות לאורם נוסחו התקנות, ועיקרי ההסדר המוצע בגדרן. בהמשך הועלו הסתייגויות והתנגדויות מצד גורמים בעלי עניין. עיקר ההסתייגויות נסבו על התנאים לרישום ברשימה (תואר אקדמי, הניסיון המקצועי הנדרש , מספר תיקים שיהיה צורך להציג, וכו'), גובה שכר טרחת המגשר בתיקי מהו"ת, המרכיבים המגולמים בו, הגבלת העיסוק בגישור במשפחה למקצועות קראו עוד »

השכר שמותר לגבות בגישורי משפחה?

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה ו-דרכים, בית ספר לקורסי גישור בסיסי ומתקדם.שכר הטרחה על ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בתקופת עיכוב ההליכים לפי חוק להסדר התדיינויות יעמוד על 2,500 שקל, עריכת הסכם בין צדדים לפי החוק תהיה 1,000 שקל וייצוג בפני ערכאות שיפוטיות לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים לפי החוק להסדר התדיינויות יעמוד על 2,500 שקל. ראש הלשכה לסיוע משפטי יוכל לקבוע במקרים חריגים שכר שונה קראו עוד »

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016

מטרת תקנות אלה היא להסדיר את הפניית המתדיינים בבתי המשפט למגשרים תוך קביעת התנאים המוקדמים להיכללותם ברשימה (כשירות, השכלה, הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר). תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו- 1996 (להלן- תקנות רשימת המגשרים משנת 96'), הסדירו את התנאים שיידרש מגשר לעמוד בהם כדי שיוכל להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט. תקנות אלה היו בתוקף עד שבוטלו בשנת 2008. בחודש מאי 1998 פורסם דו"ח הוועדה המייעצת לעניין גישור בבית המשפט בראשות כב' השופטת שרה גדות (להלן- ועדת גדות), אשר אומצו ונקבעו דה פקטו, בתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ"ו- 1996 (פורסמו בק"ת התשנ"ו, עמ' 1325), במסגרת תיקון לתקנות מיום ג' בטבת התשנ"ט (20 בינואר 1999) (פורסמו בק"ת התשנ"ט, עמ' 281). קראו עוד »

הגישור כמקצוע – לעודד לימודי גישור

בגיליון "לימודים" של העיתון "ידיעות אחרונות"  מיום שישי ה- 10 מרץ, 2017 בעמוד 22, פורסמה כתבה המעודדת לימודי גישור ומדגישה את העובדה, כי הגישור – לא רק למשפטנים. הכתבה מספרת על הגישור ויתרונותיו על פני המשפט, חשיבות היצירתיות בגישור -לחשוב מחוץ לקופסא, החשיבות של לסגל דרך מחשבה ושפה גישורית והדרך להתמקצעות בתחום. הכתבה פורסמה במקביל לדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט ... קראו עוד »

לשלב מגשרים חדשים בעבודת הגישור

מדיוני ועדת החוקה , חוק ומשפט בתקנות המגשרים ליישוב סכסוכים , מיום  6 במרץ 2017, ח' באדר תשע"ז, ​ועדת החוקה חוק ומשפט קיימה  דיון ראשון בתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016. התקנות נועדו להסדיר את רשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט בבואם להפנות מתדיינים להליכי גישור במסגרת הליכים משפטיים. התקנות קובעות מהם תפקידי הוועדה המייעצת לשר המשפטים בנוגע לרשימת המגשרים, ... קראו עוד »

וועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת דנה בתקנות הגישור

מאת: דר' דוד סילורה-מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה ו-דרכים, בית הספר ללימודי גישור בסיסי ומתקדם. סוף-סוף......טיוטת תקנות הגישור שהועברו לאחרונה ע"י שרת המשפטים לוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, עלתה לסדר היום. ביום שני ה- 6 למרץ, החל הדיון הראשון והיה ברמה של הערות כלליות. בדיון נוכחו נציגי ארגוני מגשרים ובעלי עניין. יו"ר הישיבה היה ח"כ אורי מקלב. מסתמן, כי תהייה הסכמה לכך, כי סף הכניסה לרשימת המגשרים בספר המגשרים העתידי יעמוד על 15 גישורים ו- 5ספר קראו עוד »

מנגנון תגמול שכר טרחה "פיקס" בדיני משפחה

מאת" ד"ר דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה ו-דרכים -בי"ס ללימודי גישור בסיסי ומתקדם.אם נשמור על מידת תגמול רגילה יש חשש שההליכים לא ימוצו ולכן הקמנו מנגנון תגמול שכר טרחה "פיקס" המחולק לשלושה שלבים. לשאלת חה"כ בגין על הסכום להליך ההתדיינות המשפטית- השיב "כי תשלום ממוצע לתיק הסדר התדיינויות לפני החוק היה 3,800 שקלים, כך שקבענו שבשלב הראשון הסכום יעמוד על 2,500 שקלים ואם לא יצליח יהיה שוב 2,500. יצרנו תגמול של 5,000 שקלים לעו"ד המייצג. ניסינו למצוא איזון שיעביר את כובד המשקל להליכים החלופיים אך יתגמל בצורה ראויה גם את ההתדיינות המשפטית. הוספנו גם מנגנון למקרים חריגים- שמפחית ל-550 שקלים למקרים בהם תיק עבר להליכי מהו"ת אך הלקוח הגיע קראו עוד »

פוליטיקה בייצוג הגישור בתקנות הגישור

מאת" דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה ודרכים -בי"ז ללימודי גישור בסיסי ומתקדם. בנייר העמדה אשר שלחה לשכת עורכי הדין הם מבקשים ייצוגם בוועדה המייעצת. הנימוק: " מעיון בתקנה ב(2) עולה , כי הרכב הוועדה אינו כולל אדם העוסק בפועל בגישור .להבדיל מ-3 נציגים מתחום ההכשרה בגישור והאקדמיה, נציג של הנהלת בתי המשפט ואדם הכשיר להתמנות לשופט מחוזי".... "אנו סבורים, כי יש חשיבות לצירוף נציג של לשכת עורכי הדין בוועדה כזו , ובכך -לאפשר ייצוג של הפרקטיקה"... לדעתי, גופי הגישור העוסקים בפרקטיקה של הגישור להיפגש ולהחליט קראו עוד »

מגשרי הקהילה משדרים מקצועיות….

לפני שנים רבות, בסיום קורס גישור לעובדים בכירים בעיריית תל אביב, במכללת גורן-גולדשטיין בתל אביב שהעברתי בשם סילפר -גישור והדרכה, הייתה התלהבות רבה והוחלט להקים מג"ע - מרכז גישור עירוני. ברם, היוזמה נכשלה כיוון שמבקרת העירייה דאז קבעה, שאסור לעירייה להיות חלק ממרכז גישור והיא תוכל לתמוך במרכז כזה אם יוקם כעמותה נפרדת. לא המשכתי את התהליך וראיתי בהשתוממות כיצד בערים אחרות כמו זיכרון יעקב, רמלה, קרית אונו, ועוד....העירייה תומכת ולא הבנתי על סמך איזה חקיקה נדחה הרעיון בתל אביב ונתקבל במקומות אחרים בישראל קראו עוד »

כך מעודדים גישור – פרס של $5000

סילפר לוגו ראשי

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. בעולם -לא בישראל, מעודים גישור מקצועי על ידי מתן מלגות ופרסים לעבודות מחקר בנושאי גישור. מביע תקוותי כי גם בישראל, לאחר שהגישור יוסדר - אפשר יהיה גם לעודד קיום מחקרים אקדמיים ואמפיריים בתחום הגישור. להלן, מידע על פרס חדש בסך 5000 דולר המוצע לעבודת מחקר שפורסמה בגישור -לדוברי אנגלית..... קראו עוד »