חדשות גישור

חיסיון מגשר לעומת חיסיון ע"ד -לקוח.

בשולי פסק הדין: בדיון לפני מתן הכרעה אמר השופט: " על פניו אין מניעה כי עורך דין אשר יצג צד לסכסוך ישמש כמגשר בין הצדדים בסכסוך. גישור הוא הליך וולונטארי בין הצדדים לסכסוך והצדדים הם בעלי השליטה הבלעדיים בכל שלבי הליך הגישור. לרבות זהותו של המגשר. קראו עוד »

האירוע התרחש בשנת 2009

היועץ המשפטי לממשלה מתנגד להסדר הגישור, משום שלדעתו הסוגיה העקרונית מחייבת הכרעה בפסק דין של העליון. זאת, משום שאם תתקבל עמדתו לפיה לרשות המקומית אין סמכות לחתום על הסכמים כאלה, הרי שלא ניתן להתגבר על פגם זה באמצעות הסדר גישור קראו עוד »

"גלאי הזיוף" פועל בלי הרף……

יסודה של ההקשבה בתשומת הלב ובהעברת התחושה לדובר שאנחנו קולטים ומבינים את דבריו, את נקודת המבט שלו או את רגשותיו. תשומת הלב מבטאת גם בתנוחות הגוף. אנחנו מקשיבים בגוף כולו והוא משדר לדובר מסר, פעמים ללא מילים, שאנחנו ממקדים בו את תשומת הלב שלנו, קראו עוד »

"צרת " הרשימות – מה ניתן לעשות?

מסתבר, כי בשקט -בשקט, ללא כל רעש ומהומה, כמעט בכל בית משפט נוצרה רשימה של מגשרים שהורכבה מהמלצות של שופטים , מתוך ניסיונם בגישור בתיקים שהועברו אליהם ושהסתיימו בהסדרי גישור. בזה בית המשפט רואה הצלחת הגישור....אין התייחסות לרשימת מגשרי המהו"ת ( מידע, היכרות ותיאום ). קראו עוד »

ספר חדש: לא הוא פתיחה טובה.

ההפתעה הגיעה בימים אלה, כתרומה מיוחדת למגשרי ישראל , עורכי דין ובוררים המאמינים בדרכים חלופיות ליישוב סכסוכים. כאשר יצא לאור ספרו של עו"ד יורם אלרואי בשם: "לא" - הוא פתיחה טובה. אני קורא את הספר בשקיקה והוא מביא בפני הקורא והמגשר את הטיפים החשובים ביותר, מתוך ניסיונו של עו"ד יורם אלרואי בגישור ובוררות וניהול משאים ומתנים. קראו עוד »

אסיפת נושים בעקבות גישור

אסיפת נושים בעקבות גישור -ע"י כב' השופטת ורדה אלשיך אשר שימשה בו כמגשרת. הידיעה מתייחסת , בעקבות הצלחת הגישור, לשאלות אדמיניסטרטיביות הקשורות לאופן שבו התיק הגיע לגישור. הידיעה בתאר זה שואלת כיצד נבחרה המגשרת? האם מתוך רשימת המגשרים? או בשל מעמדה כשופטת בדימוס? אין זו ביקורת אלא שאלה בעניין הקריטריונים הקיימים לצורך העברה של תיקים לגישור . קראו עוד »

מבחן מעשי למגשרי מהו"ת

משרד המשפטים לא ידרוש ממגשרים מקצועיים להוכיח הכשרה מקצועית אלא, עמידה במבחן מעשי בלבד. זאת, למורת רוחם של מגשרים וגופי גישור מקצועיים. קראו עוד »

תוכנית המהו"ת במתכונתה הנוכחית תסתיים באפריל 2016

תוכנית המהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) נחשבת עדיין בגדר "פיילוט" -תוכנית חלוץ בבתי המשפט בירושלים, תל אביב וראשון לציון. התוכנית כפיילוט , עומדת להסתיים בחודש אפריל 2016 ועד אז, יצטרכו משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט לתת דעתם לשאלת הארכת התכנית, ואופן יישומו. קראו עוד »

הודעה עצובה: משרד המשפטים לא יסדיר את הגישור כמקצוע

הגישור לא יוסדר כמקצוע ע"י משרד המשפטים -בניגוד לציפיות רבים. מקסימום ייבחרו 300 מגשרים כדי לסייע לבתי המשפט בתוכנית המהו"ת -מידע, היכרות ותיאום. קראו עוד »

3 סוגי גישורים בבית המשפט

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. הגישור הוא עדיין "בן כלאיים" שאין יודעים "איך לאכול אותו". אין ספק כי מהראייה התיאורטית – הוא יעיל יותר מדיון משפטי, מהיר יותר וזול יותר -אולם, 20 השנים שעברו מאז התחיל הגישור להתפתח בישראל – מצביעים על כך שהוא עדין צולע….. היו תקנות למינוי מגשר -ובוטלו, היה בג"צ – ... קראו עוד »