חדשות גישור

תוקף של פסק דין -לא בכל מחיר…..

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. 14. הנה כי כן, נמצאנו למדים שאף במקרה שבו הסכם הגישור כבר נחתם, ואף אם הוא כולל בתוכו סעיף מפורש שבו מבקשים הצדדים לתת לו תוקף של פסק דין, בכל זאת רשאי צד שנמלך בדעתו לבקש שלא להגישו לאישור בית המשפט, ובית המשפט לא יתעלם מכך. 15. לשם מתן תוקף, לא די בכך שהצדדים חתמו על ההסכם מתוך רצון חופשי ולאחר הבנה של משמעותו. אכן, ייתכן שדי באלה על מנת לומר כי ההסכמות שבין הצדדים השתכללו לכדי חוזה, אך לא די בהם לשם מתן תוקף של פסק דין לאותו חוזה, מפני שלשם כך, צריך בית המשפט לדעת שגם הבקשה למתן תוקף הוגשה על דעת כל הצדדים. יודגש שוב: אי מתן התוקף, אין בו כדי לגרוע מן ההסכמה החוזית שעליה חתומים הצדדים, ואם יעמוד מי מהם על קיומה של הסכמה חוזית זו, הוא יהיה רשאי להגיש בקשר אליה תביעה חוזית, נפרדת ועצמאית מההליך דנן שבמסגרתו נחתם ההסכם, כאמור לעיל. קראו עוד »

האם חלוקת העוגה צודקת?

Moderate: "I have MADE MY JUDGEMENT. The truth always lies somewhere in the middle. Bob should have three quarters of the cake and Alice should have a quarter." Alice: "WHAT?" Bob: "So shrill!" קראו עוד »

גישור – אתגר החינוך

מאת" דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. החינוך מקנה יידע ודעת. הוא מטפח כישרונות בתחומי החשיבה והחקר, האומנות והספורט. הוא מכשיר לחיי חברה, למילוי תפקידים ולמנהיגות ויחד עם זאת , הוא בראש ובראשונה מקנה ערכים, שהם תפיסות יסוד על הרצוי, על הטוב, הנעלה, הנאצל והקדוש.".... והשאלה שלי כמגשר - ומה אם ייווצרו קונפליקטים כתוצאה מערכים מנוגדים? על כן -תקוותי כי בעתיד הגישור יהפוך להיות חלק מתוכניות החינוך של כל בתי הספר בישראל באישור משרד החינוך. קראו עוד »

שינוי מקל בתקנות הגישור הכללי

מאת: דר' דוד סילורה, מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה. (1) הוא בעל תואר אקדמי בוגר או תואר אחר מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שיחידת הגישור שוכנעה שהוא שווה ערך לתואר אקדמי ; (2) הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו; (3) הוא עבר הכשרה כללית בגישור; (4) הוא השתתף בתכנית התנסות מודרכת בגישור; (5) הוא ניהל עשרה הליכי גישור בחמש השנים האחרונות לפחות, וצירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל וכן תיעוד של שלושה הליכי גישור שהביאו להסדרים אלה, והכל ללא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים; (6) הוא עמד בהערכה מקצועית; (7) לעניין ישיבת גישור המתקיימת בעקבות פגישת מהו"ת- הוא התחייב ששכר הטרחה שהוא דורש אינו עולה על שכר הטרחה המרבי לפי התוספת הראשונה. קראו עוד »

לגשר בין כובע המצחייה לתווי הפנים

והמשטרה מגיבה –ואני מקבל את שהצהירה כלשונו. להלן ציטוט מתוך המאמר: " נושא עבירות הרכוש רגיש וחשוב, ומשטרת ישראל פועלת באמצעות כל המשאבים העומדים לרשותה על מנת לטפל בנושא ולחזק את תחושת הביטחון בקרב התושבים". ויש לי הצעה לסטארט אפ חדש לממציאים בקרב קוראי מכתב זה: אנא המציאו שיטה לזיהוי פנים של גנבים החובשים כובע מצחייה. בכך תסייעו רבות למשטרת ישראל ולביטחון אזרחיה – העירוניים והחקלאיים. ואם הבעייה קיימת גם בעולם – זו תהייה המצאה בינלאומית. תודה רבה קראו עוד »

מהי מקצועיות?

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. אני מכיר מגשרים העונים על כל הקריטריונים הנדרשים - אבל, יש להם אישיות שהיא אנטי גישורית, שפה שאינה גישורית, הם אינם רואים את המגושרים בגובה העיניים - ולדעתי, אינם מתאימים להיות מגשרים......לא של בתי המשפט ולא לשוק הפרטי.....ואלה, המגשרים הלא מתאימים העונים לכל הקריטריונים שבתקנות, הם גם בעלי "אגרופים" היודעים לנתב להם מסלול כדי להבטיח את מקומם ברשימות. ואני סבור שאוי לו למי שיגושר אצל כאלה... וכמה נכון שהתקנות מאפשרות לסנן את הרשימה - אבל, לדעתי, יהיה קשה מאד להוכיח את שכתבתי לעיל !!! קראו עוד »

רוח

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה.בעמוד211 הוא כותב: " עיקרי הדת האזרחית צריכים להיות פשוטים. מעטים, מנוסחים בדיוק, בלא ביאורים ופירושים. מציאות האלוהות בעלת יכולת, שכל, רצון טוב, ידיעה והשגחה. חיי העולם הבא, האושר של הצדיקים, העונש של הרשעים, הקדושה של האמנה החברתית ושל החוקים. הנה הם העיקרים החיוביים. העיקרים השליליים - אני מעמיד אותם על אחד, והוא: אי הסובלנות. שהיא חלק מהפולחות שפסלנו. קראו עוד »

מכתב שרת המשפטים לוועדת חוקה, חוק ומשפט

מאת: דר' דוד סילורה - מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. להלן צילום המכתב ששלחה שרת המשפטים איילת שקד לוועדת חוקה, חוק ומשפט ובו פירוט הבקשה ביחס לחקיקה בנושא רישוי מגשרים. קראו עוד »

טיוטת תקנות רשימת מגשרים שנחתמה על ידי שרת המשפטים

מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיכלל ברשימת המגשרים- (1) הוא בעל תואר אקדמי בוגר או תואר אחר מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שיחידת הגישור שוכנעה שהוא שווה ערך לתואר אקדמי ; (2) הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו; (3) הוא עבר הכשרה כללית בגישור; (4) הוא השתתף בתכנית התנסות מודרכת בגישור; (5) הוא ניהל עשרה הליכי גישור בחמש השנים האחרונות לפחות, וצירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל וכן תיעוד של שלושה הליכי גישור שהביאו להסדרים אלה, והכל ללא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים; (6) הוא עמד בהערכה מקצועית; קראו עוד »

איכות המגשר בישראל לעומת העולם

מאת" דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה. תקנות הגישור שבוטלו כללו קריטריונים באשר לאיכות המגשר. מכרזי המהו"ת והקול קורא כללו מבחני איכות. הרשימה הזמנית למגשרי משפחה המבוקשת ע"י מחלקת הרווחה המפעילה את יחידות הסיוע קבעו קריטריונים זמניים ואילו משרד המשפטים עסוק בימים אלה בהעברה של הצעת תקנות לכישורי מגשרי שיידונו בוועדת חוקה, חוק ומשפט. כיצד האיכות בישראל נמדדת בהשוואה לאיכות המקצועית בעולם המערבי? קראו עוד »