שביתת העוזרים המשפטיים משפיעה גם על הגישור

היום, יום חמישי ה- 20 אפריל, 2017 החלה שביתה של העוזרים המשפטיים במערכת בתי המשפט. האחראים לנושא מהו"ת בבתי המשפט השובתים, לא יטפלו במהלך השביתה בבקשות שיופנו אליהן. על כן, השביתה, בעקיפין , פוגעת גם בנושא הגישור. תקוותנו, קראו עוד »

הגישור הולך ומתבסס….

כמות התיקים שהועברו מבתי המשפט למהו"ת וגישור, במסגרת הפיילוט המתקיים על פי "הוראת שעה" , עד לחקיקת תקנות הגישור, הם כדלקמן:. בשנת 2014 הועברו 6998 תיקים, בשנת 2015 הועברו 6608 תיקים, ובשנת 2016 הועברו 7623 תיקים, והיד נטויה.... קראו עוד »

דיון בתקנות הגישור בחודש מאי -2017

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה ודרכים -בית ספר ללימודי גישור בסיסי ומתקדם. ביום 6.3.17 התקיים בוועדת חוקה חוק ומשפט דיון ראשון בטיוטת תקנות רשימת המגשרים. במסגרת הדיון הוצגו העקרונות לאורם נוסחו התקנות, ועיקרי ההסדר המוצע בגדרן. בהמשך הועלו הסתייגויות והתנגדויות מצד גורמים בעלי עניין. עיקר ההסתייגויות נסבו על התנאים לרישום ברשימה (תואר אקדמי, הניסיון המקצועי הנדרש , מספר תיקים שיהיה צורך להציג, וכו'), גובה שכר טרחת המגשר בתיקי מהו"ת, המרכיבים המגולמים בו, הגבלת העיסוק בגישור במשפחה למקצועות קראו עוד »

פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור - 23 מרץ, 2017 מאת: עו"ד גיורא אלוני - מגשר במה הדברים אמורים אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות לשולחנם. פסקי דין אלה, שאת תקציריהם נביא כאן, אינם עוסקים כולם דווקא בגישור, אלא מתייחסים קראו עוד »

השכר שמותר לגבות בגישורי משפחה?

מאת: דר' דוד סילורה -מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר -מרכז גישור והדרכה ו-דרכים, בית ספר לקורסי גישור בסיסי ומתקדם.שכר הטרחה על ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בתקופת עיכוב ההליכים לפי חוק להסדר התדיינויות יעמוד על 2,500 שקל, עריכת הסכם בין צדדים לפי החוק תהיה 1,000 שקל וייצוג בפני ערכאות שיפוטיות לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים לפי החוק להסדר התדיינויות יעמוד על 2,500 שקל. ראש הלשכה לסיוע משפטי יוכל לקבוע במקרים חריגים שכר שונה קראו עוד »

גישור ירושות וצוואות במשפחה

מאת: עו"ד גיורא אלוני -מגשר. בגישורי צוואות, ישנה נוכחות מתמדת של המנוח ושל האבל, ובכל פעם שיעלה בשיח דיבור שיזכיר את המנוח, על המגשר לצפות להתפרצויות כלשהן מצד בני המשפחה והקרובים. מאחר וכל אדם וכל משפחה מביעים אחרת את אבלם, יקשה על המגשר, שאיננו מכיר את הנפשות הפועלות, לחזות מראש את ההתפרצויות הללו ומה מעורר אותן. לא כל שכן יקשה על מגשר לדעת כיצד התפרצויות אלה משפיעות על הצדדים או על מניעיהם או על הסיכוי להשיג הסכמות. לעיתים קראו עוד »

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016

מטרת תקנות אלה היא להסדיר את הפניית המתדיינים בבתי המשפט למגשרים תוך קביעת התנאים המוקדמים להיכללותם ברשימה (כשירות, השכלה, הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר). תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו- 1996 (להלן- תקנות רשימת המגשרים משנת 96'), הסדירו את התנאים שיידרש מגשר לעמוד בהם כדי שיוכל להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט. תקנות אלה היו בתוקף עד שבוטלו בשנת 2008. בחודש מאי 1998 פורסם דו"ח הוועדה המייעצת לעניין גישור בבית המשפט בראשות כב' השופטת שרה גדות (להלן- ועדת גדות), אשר אומצו ונקבעו דה פקטו, בתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ"ו- 1996 (פורסמו בק"ת התשנ"ו, עמ' 1325), במסגרת תיקון לתקנות מיום ג' בטבת התשנ"ט (20 בינואר 1999) (פורסמו בק"ת התשנ"ט, עמ' 281). קראו עוד »

הגישור כמקצוע – לעודד לימודי גישור

בגיליון "לימודים" של העיתון "ידיעות אחרונות"  מיום שישי ה- 10 מרץ, 2017 בעמוד 22, פורסמה כתבה המעודדת לימודי גישור ומדגישה את העובדה, כי הגישור – לא רק למשפטנים. הכתבה מספרת על הגישור ויתרונותיו על פני המשפט, חשיבות היצירתיות בגישור -לחשוב מחוץ לקופסא, החשיבות של לסגל דרך מחשבה ושפה גישורית והדרך להתמקצעות בתחום. הכתבה פורסמה במקביל לדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט ... קראו עוד »

לשלב מגשרים חדשים בעבודת הגישור

מדיוני ועדת החוקה , חוק ומשפט בתקנות המגשרים ליישוב סכסוכים , מיום  6 במרץ 2017, ח' באדר תשע"ז, ​ועדת החוקה חוק ומשפט קיימה  דיון ראשון בתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016. התקנות נועדו להסדיר את רשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט בבואם להפנות מתדיינים להליכי גישור במסגרת הליכים משפטיים. התקנות קובעות מהם תפקידי הוועדה המייעצת לשר המשפטים בנוגע לרשימת המגשרים, ... קראו עוד »

וועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת דנה בתקנות הגישור

מאת: דר' דוד סילורה-מגשר מהו"ת ומנכ"ל סילפר - מרכז גישור והדרכה ו-דרכים, בית הספר ללימודי גישור בסיסי ומתקדם. סוף-סוף......טיוטת תקנות הגישור שהועברו לאחרונה ע"י שרת המשפטים לוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, עלתה לסדר היום. ביום שני ה- 6 למרץ, החל הדיון הראשון והיה ברמה של הערות כלליות. בדיון נוכחו נציגי ארגוני מגשרים ובעלי עניין. יו"ר הישיבה היה ח"כ אורי מקלב. מסתמן, כי תהייה הסכמה לכך, כי סף הכניסה לרשימת המגשרים בספר המגשרים העתידי יעמוד על 15 גישורים ו- 5ספר קראו עוד »